HABERLER

1905 GSYİAD TÜZÜK KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

905 GSYİAD TÜZÜK KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1O Eylül 2019 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirilen tüzük genel
kurulu 1905 GSYİAD Başkanı Sayın İbrahim Hatipoğlu’nun açılış
konuşmasıyla ve divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Divan Kurulu
Başkanlığına Taner Aşkın, Yardımcılığına Harun Tavşancıl ve Yazmanlığına
Ali Baran Öztürk seçildiler.

Toplantıda aşağıdaki tüzük değişiklikleri yapılmıştır.

Toplantı sonunda da Dernek Başkanımız İbrahim Hatipoğlu tarafından
Derneğin Kuruluşundan beri 22 Genel Kurulda Divan Başkanlığına seçilen
Taner Aşkın’a hatıra plaketi verildi.

Ayrıca Florya’da bulunan Galatasaray Futbol Akademisi’ni yenileme
çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Galatasaray kulüp üyesi ve 1905
GSYİAD üyemiz Metin Sarıbaş’a Katkılarından dolayı Başkanımız İbrahim
Hatipoğlu tarafından plaket takdim edildi.

ESKİ HALİ

    DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE : 1 Derneğin Adı: 1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
‘dir. Kısa isim   olarak 1905 GSYİAD kullanılır.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

    YENİ HALİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE : 1 Derneğin Adı: 1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ‘dir. Kısa ismi olarak 1905 GSYİAD kullanılır.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

ESKİ HALİ

ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
MADDE: 4 Üyeler, işbu tüzük hükümleriyle belirlenmiş haklara ve
Sorumluluklara sahiptir.

A- Üyelerin Hakları:

1. Her üye, üye olunduğu tarihten itibaren en az 1 (bir) yıl açık kayıtlı
olması kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına
sahiptir

2. Her üye, üyelik kaydı son 3 yıl (36 ay)  açık olmak kaydıyla Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanı,
üyelik kaydı 1 yıl (12 ay) açık olmak kaydıyla ise Dernek Yönetim
Kuruluna, Sicil Kuruluna ve Disiplin Kuruluna Asil veya Yedek üye
seçilmek hakkına sahiptir.

YENİ HALİ

ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
MADDE: 4 Üyeler, işbu tüzük hükümleriyle belirlenmiş haklara ve
Sorumluluklara sahiptir.

A- Üyelerin Hakları:

1. Her üye, üye olunduğu tarihten itibaren en az 6 (ay) açık kayıtlı
olması kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına
sahiptir.

2. Her üye, üyelik kaydı son 3 yıl (36 ay)  açık olmak kaydıyla Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanı,
üyelik kaydı 6 ay (altı ay) açık olmak kaydıyla ise Dernek Yönetim
Kuruluna, Sicil Kuruluna ve Disiplin Kuruluna Asil veya Yedek üye
seçilmek hakkına sahiptir.

Paylaş